Райкомерс Конструкшън ЕАД
Шофьор на товарен автомобил над 12 тона
София
длъжност на пълно работно време

Шофьор на товарен автомобил над 12 тона

София длъжност на пълно работно време

За нас

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД е водеща компания с тридесет годишен опит в областта на инфраструктурното строителство, специализирана в изграждане и реконструкции на водопроводни и канализационни мрежи както и на други разновидности на подземната инфраструктура.

Отговорности

• Извършване на доставки на строителни материали по обектите ни в цялата страна;
• Да се грижи за чистотата, хигиената и техническата изправност на автомобила, съгласно
установения ред;
• Да спазва стриктно Закона за движение по пътищата;
• Желание за работа.

Изисквания и необходими умения

• Шофьорска книжка – категория „С“;
• Дигитална карта за Тахо-граф;
• Професионална компетентност;
• Валидно „Удостоверение за психологическа годност“;
• Професионален опит минимум 1 година.

Ние Ви предлагаме

• Коректност в трудовоправните отношения;
• Ваучери за храна;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Въвеждащо обучение;
• Карта за спорт;
• Карта за оптики.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност единствено за целите на настоящия подбор и при спазване на законодателството за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените на първия етап от подбора кандидати.
Личните данни и кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и ще бъдат използвани от “Райкомерс Конструкшън“ ЕАД единствено и само за целите на подбора и в съответствие с действащото законодателство, като няма да бъдат предавани на трети лица, освен ако законът не го изисква. Кандидатите предоставят личните си данни доброволно и ще имат право на достъп и коригиране на личните си данни след подаване на писмено искане.
Може да се запознаете с нашата политика за Защита на лични данни на страницата на фирмата.

Информация за контакт

Телефон: 0884554940

JobTiger Banner