Ей Зет Партнърс
20 - 50 служителя Apply See employer
Старши архитект
гр. София
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Старши архитект

гр. София full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

AZ+Partners е проектантско студио, създадено през 2017 г., извършващо широк спектър услуги, част от които:
• Предпроектни и/или прединвестиционни проучвания;
• Устройствено планиране и градоустройствени дейности;
• Инвестиционно проектиране;
• Проектиране на улични инженерни мрежи и съоръжения;
• Интериор и дизайн;
• Управление на инвестиционни проекти;
• Консултантска дейност;

Responsibilities

• Извършва предварителен анализ на бъдещото инвестиционно намерение;
• Проучва и анализира конкретната ситуация и изработва концептуални схеми, онагледяващи и систематизиращи извършената работа;
• Избира подходящи стандарти и оценява възможностите за прилагането им съобразно характера на инвестиционното намерение;
• Проектира и/или ръководи проектирането на инвестиционни проекти в различните фази – идейна, техническа, работна;
• Съставя и/или допълва периодично заданието за проектиране и следи за изпълнението му;
• Координира инженерния състав и следи за качеството на предложените инженерни решения и взаимодействието им с останалите;
• Следи за качеството на предложените проектни решения;
• Съставя и контролира съставянето на проекто-сметната документация, неразделна част от инвестиционния проект;
• Извършва и други конкретно възложени задачи, свързани с компетенциите и длъжността, която изпълнява.

Requirements and necessary skills

• Висше образование по специалността;
• Предишен опит на сходна позиция – минимум четири години;
• Добри умения за работа с BIM софтуер, софтуер за изработване 3D визуализации и софтуер за обработка на изображение;
• Свободно боравене с правно-нормативната уредба в професионалната област
• Умения за спазване/управление на срокове;
• Умения за изпълнение и поставяне на задачи;

We offer

• Възможност за колаборация с млад и амбициозен екип от професионалисти;
• Модерна и позитивна работна среда;
• Възможност за придобиване на нови знания и умения;
• Гъвкаво работно време;
• Корпоративни обучения;
• Коректно и конкурентно заплащане;
• Неограничени възможности за развитие;
• Ваучери за храна на стойност 200 лв.;
• Карта Мултиспорт на преференциална цена;

Contact Information

Phone: 0888 306 336

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner