Ей Зет Партнърс
Старши архитект
гр. София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Старши архитект

гр. София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

AZ+Partners е проектантско студио, създадено през 2017 г., извършващо широк спектър услуги, част от които:
• Предпроектни и/или прединвестиционни проучвания;
• Устройствено планиране и градоустройствени дейности;
• Инвестиционно проектиране;
• Проектиране на улични инженерни мрежи и съоръжения;
• Интериор и дизайн;
• Управление на инвестиционни проекти;
• Консултантска дейност;

Отговорности

• Извършва предварителен анализ на бъдещото инвестиционно намерение;
• Проучва и анализира конкретната ситуация и изработва концептуални схеми, онагледяващи и систематизиращи извършената работа;
• Избира подходящи стандарти и оценява възможностите за прилагането им съобразно характера на инвестиционното намерение;
• Проектира и/или ръководи проектирането на инвестиционни проекти в различните фази – идейна, техническа, работна;
• Съставя и/или допълва периодично заданието за проектиране и следи за изпълнението му;
• Координира инженерния състав и следи за качеството на предложените инженерни решения и взаимодействието им с останалите;
• Следи за качеството на предложените проектни решения;
• Съставя и контролира съставянето на проекто-сметната документация, неразделна част от инвестиционния проект;
• Извършва и други конкретно възложени задачи, свързани с компетенциите и длъжността, която изпълнява.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование по специалността;
• Предишен опит на сходна позиция – минимум четири години;
• Добри умения за работа с BIM софтуер, софтуер за изработване 3D визуализации и софтуер за обработка на изображение;
• Свободно боравене с правно-нормативната уредба в професионалната област
• Умения за спазване/управление на срокове;
• Умения за изпълнение и поставяне на задачи;

Ние Ви предлагаме

• Възможност за колаборация с млад и амбициозен екип от професионалисти;
• Модерна и позитивна работна среда;
• Възможност за придобиване на нови знания и умения;
• Гъвкаво работно време;
• Корпоративни обучения;
• Коректно и конкурентно заплащане;
• Неограничени възможности за развитие;
• Ваучери за храна на стойност 200 лв.;
• Карта Мултиспорт на преференциална цена;

Информация за контакт

Телефон: 0888 306 336

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner