"ММ СИГУРНОСТ И ОХРАНА" ЕООД
5 - 10 служителя Apply See employer
Охранител
гр. София кв. Модерно предградие
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Охранител

гр. София кв. Модерно предградие full-time Between 500 and 1000 bgn

Job Description

Носи невъоръжена постова и патрулна служба. Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в предприятието на работниците и служителите, външни лица и МПС, като изисква и проверява документи за самоличност. Проверява редовността на документите при изнасяне и внасяне на вещи, материали и апаратура. Следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхищения и при констатиране на такива случаи уведомява ръководството и полицейските органи. Следи за поддържане в изправност и правилното използване на техническите устройства, монтирани за охраната на обекта, и при повреди уведомява съответните длъжностни лица. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Contact Information

Phone: +359888004100

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner