"ММ СИГУРНОСТ И ОХРАНА" ЕООД
между 5 и 10 служителя Кандидатстване Виж работодателя
Охранител
гр. София кв. Модерно предградие
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Охранител

гр. София кв. Модерно предградие длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Носи невъоръжена постова и патрулна служба. Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в предприятието на работниците и служителите, външни лица и МПС, като изисква и проверява документи за самоличност. Проверява редовността на документите при изнасяне и внасяне на вещи, материали и апаратура. Следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхищения и при констатиране на такива случаи уведомява ръководството и полицейските органи. Следи за поддържане в изправност и правилното използване на техническите устройства, монтирани за охраната на обекта, и при повреди уведомява съответните длъжностни лица. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Информация за контакт

Телефон: +359888004100

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner