Пощенска банка / Юробанк България АД
more than 300 служителя Apply See employer
Експерт централизирана обработка на кредитни сделки
София
full-time

Експерт централизирана обработка на кредитни сделки

София full-time

Job Description

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.
Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За Управление "Централизирано одобрение на кредитни сделки и Контрол на риска“ / ЦУ Пощенска банка търси да назначи отговорен, мотивиран, с добри анализаторски умения и ориентиран към постижения

ЕКСПЕРТ "ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА КРЕДИТНИ СДЕЛКИ"


Основни отговорности за позицията са:
- Извършва анализ и оценка на платежоспособността на клиентите на база предоставена информация и след проверки в централизирани регистри, съобразно критериите на действащата кредитна политика на Банката;
- Ангажира се пряко за своевременната и качествена обработка на възложените кредитни искания, контролира коректността на въведените данни и предлага адекватни решения според конкретния случай;
- Предлага варианти за реструктуриране на съществуващи експозиции на клиенти със затруднения в плащането;
- Проверява степента на обезпеченост, съгласно представената оценка на предложеното за обезпечение имущество;
- При необходимост изготвя отчети и анализи свързани с дейността.


Какви са нашите изисквания:
- Висше икономическо образование;
- Отлични аналитични и организационни умения;
- Способност за ефективна работа в екип, под напрежение, приоритизиране на задачите и спазване на срокове;
- Задължителен професионален опит в областта на кредитирането и/или реструктурирането;
- Задължителен професионален опит в банковата сфера;
- Много добро владеене на английски език;
- Отлична компютърна грамотност: Word, Excel.


Предлагаме ти:
- Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране
- Възможност за професионално и личностно развитие
- Ясно дефинирани кариерни пътеки
- Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала
- Допълнително здравно и пенсионно осигуряване
- Работа в приятелскa и динамична среда
- Участие в разнообразни социално-отговорни дейности
- Карта Multisport на преференциална цена
- Преференции при ползване на банковите ни продукти

Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.

Контакт ще бъде осъществен с предварително одобрените кандидати при пълна конфиденциалност.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner