Пощенска банка / Юробанк България АД
Експерт централизирана обработка на кредитни сделки
София
длъжност на пълно работно време

Експерт централизирана обработка на кредитни сделки

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.
Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За Управление "Централизирано одобрение на кредитни сделки и Контрол на риска“ / ЦУ Пощенска банка търси да назначи отговорен, мотивиран, с добри анализаторски умения и ориентиран към постижения

ЕКСПЕРТ "ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА КРЕДИТНИ СДЕЛКИ"


Основни отговорности за позицията са:
- Извършва анализ и оценка на платежоспособността на клиентите на база предоставена информация и след проверки в централизирани регистри, съобразно критериите на действащата кредитна политика на Банката;
- Ангажира се пряко за своевременната и качествена обработка на възложените кредитни искания, контролира коректността на въведените данни и предлага адекватни решения според конкретния случай;
- Предлага варианти за реструктуриране на съществуващи експозиции на клиенти със затруднения в плащането;
- Проверява степента на обезпеченост, съгласно представената оценка на предложеното за обезпечение имущество;
- При необходимост изготвя отчети и анализи свързани с дейността.


Какви са нашите изисквания:
- Висше икономическо образование;
- Отлични аналитични и организационни умения;
- Способност за ефективна работа в екип, под напрежение, приоритизиране на задачите и спазване на срокове;
- Задължителен професионален опит в областта на кредитирането и/или реструктурирането;
- Задължителен професионален опит в банковата сфера;
- Много добро владеене на английски език;
- Отлична компютърна грамотност: Word, Excel.


Предлагаме ти:
- Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране
- Възможност за професионално и личностно развитие
- Ясно дефинирани кариерни пътеки
- Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала
- Допълнително здравно и пенсионно осигуряване
- Работа в приятелскa и динамична среда
- Участие в разнообразни социално-отговорни дейности
- Карта Multisport на преференциална цена
- Преференции при ползване на банковите ни продукти

Ако желаеш да бъдеш част от успеха на Пощенска банка и да откриеш вселена от нови възможности, изпрати автобиография и актуална снимка.

Контакт ще бъде осъществен с предварително одобрените кандидати при пълна конфиденциалност.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner