HRS Bulgaria
50 - 300 служителя Apply See employer
Инженер продажби
Русе
full-time

Инженер продажби

Русе full-time

Job Description

HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа. Вие не сте изключение!

За наш клиент, водеща компания в сферата на производство на машинни елементи, търсим амбициозен и ентусиазиран човек, който да се присъедини на позиция;

Инженер продажби

Основни отговорности:

-Осъществява преки контакти с клиентите, подготвя запитвания, оферти и поръчки;
-Следи за производствените необходимости на клиентите и своевременното и добросъвестно изпълнение на техните поръчки;
-Води първична отчетност по приемане и предаване на стоково-материалните ценности;
-Поддържа картотека на офертите, стоковите и ценовите каталози;
-Следи за спазване на количествените и качествени показатели на предлаганите стоки и материали и изготвя протоколи за рекламации;
-Прави проучване на пазара с оглед използване на най-благоприятните ценови
равнища на предлаганите стоки;
-Информира своевременно клиентите, относно актуалната търговска политика и нови възможности на фирмата;
-Осъществява техническа поддръжка на клиентите.

Компанията предлага:

-Конкурентно заплащане;
-Възможност за професионално развитие и напредък;
-Приятна работна атмосфера;
-Стабилна и перспективна работа.


Основни изисквания:

-Образование-Висше техническо образование;
-Професионален опит-една година стаж, свързан с дейности по доставка на материали и суровини;
-Добра компютърна грамотност;
-Умения за работа с клиенти;
-Свидетелство за управление а МПС.


При проявен интерес, моля, изпратете Вашата автобиография.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner