HRS Bulgaria
Инженер продажби
Русе
длъжност на пълно работно време

Инженер продажби

Русе длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа. Вие не сте изключение!

За наш клиент, водеща компания в сферата на производство на машинни елементи, търсим амбициозен и ентусиазиран човек, който да се присъедини на позиция;

Инженер продажби

Основни отговорности:

-Осъществява преки контакти с клиентите, подготвя запитвания, оферти и поръчки;
-Следи за производствените необходимости на клиентите и своевременното и добросъвестно изпълнение на техните поръчки;
-Води първична отчетност по приемане и предаване на стоково-материалните ценности;
-Поддържа картотека на офертите, стоковите и ценовите каталози;
-Следи за спазване на количествените и качествени показатели на предлаганите стоки и материали и изготвя протоколи за рекламации;
-Прави проучване на пазара с оглед използване на най-благоприятните ценови
равнища на предлаганите стоки;
-Информира своевременно клиентите, относно актуалната търговска политика и нови възможности на фирмата;
-Осъществява техническа поддръжка на клиентите.

Компанията предлага:

-Конкурентно заплащане;
-Възможност за професионално развитие и напредък;
-Приятна работна атмосфера;
-Стабилна и перспективна работа.


Основни изисквания:

-Образование-Висше техническо образование;
-Професионален опит-една година стаж, свързан с дейности по доставка на материали и суровини;
-Добра компютърна грамотност;
-Умения за работа с клиенти;
-Свидетелство за управление а МПС.


При проявен интерес, моля, изпратете Вашата автобиография.

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner